تبریک روزحسابدار

روز۱۵آذرروزحسابداربرتمام حسابداران ومدرسان ودانشجویان وهنرجویان حسابداری تبریک وتهنیت عرض می نماییم


 

نوشته شده توسط اعضای گروه در چهارشنبه سیزدهم آذر ۱۳۸۷ ساعت 15:47 موضوع | لینک ثابت


مفاهیم وروشهای آماری 2

فصل دوم:

احتمال (آموزش)

مقدمه  احتمال:

امروزه از موضوع و تئوري احتمال در برنامه ريزي هاي اقتصادي، اجتماعي، تكنولوژيكي، سياسي، زيست شناسي، روانشناسي، جامعه شناسي، آموزش و پرورش، پزشكي و... استفاده مي شود.

لطفاجهت مطالعه برروی ادامه مطلب کلیک کنید


ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط اعضای گروه در چهارشنبه سیزدهم آذر ۱۳۸۷ ساعت 15:18 موضوع | لینک ثابت


سوالات مفاهیم وروشهای آماری 2

فصل اول: آناليز تركيبي

1- دو اصل مهم شمارش:

الف- اصل جمع( اصل يا)                                      ب- اصل ضرب (اصل و)

اصل جمع (يا): اگر عمل A را بتوان به m طريق مختلف و عمل B را به n طريق متفاوت انجام داد آنگاه BياA را مي توان به m+n طريق به انجام رساند

لطفاجهت مطالعه برروی ادامه مطلب کلیک کنید


ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط اعضای گروه در چهارشنبه سیزدهم آذر ۱۳۸۷ ساعت 15:16 موضوع | لینک ثابت


سری دوم سوالات حسابداری شرکتها

1- سعید و وحید به ترتیب با پرداخت 000/000/2 و 000/000/4 ريال نقدی و ارائه آورده های غیر نقدی زیر شرکت تضامنی وحید و شرکاء را تشکیل داده اند.مطلوبست ثبت رویداد حسابداری در دفتر روزنامه

برای مطالعه لطفابرروی ادامه مطلب کلیک کنید


ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط اعضای گروه در چهارشنبه ششم آذر ۱۳۸۷ ساعت 17:11 موضوع | لینک ثابت


سوالات حسابداری شرکتها

                                                                                                سوالات تشریحی

1- اولین قانون تجاری که در آن از شرکتهای تجاری صحبت شده در چه سالی بوده است؟

ج)1303

جهت مطالعه لطفابرروی ادامه مطلب کلیک کنید


ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط اعضای گروه در چهارشنبه ششم آذر ۱۳۸۷ ساعت 17:9 موضوع | لینک ثابت


به وبلاگ گروه حسابداری فنی حرفه ای استان قزوین خوش آمدید


 

نوشته شده توسط اعضای گروه در چهارشنبه ششم آذر ۱۳۸۷ ساعت 15:33 موضوع | لینک ثابت